MENU
Kościół Matki Bożej Różańcowej i klasztor oo. Franciszkanów.

Dodał: RobTur° - Data: 2021-06-26 19:36:50 - Odsłon: 41
27 lutego 2000

Data: 2021:06:26 16:53:12   Aparat: NORITSU KOKI QSS-32_33  


Kościół parafialny MB Różańcowej. Pierwszy kościół wzniesiono na tzw. Piasku około 1350 roku. Obecny barokowy powstał w latach 1628-31, ale ukończony został dopiero w 1697 roku, a już 1711 roku przebudowany przez M. von Frankenberga.
Jest to smukła, 3-nawowa bazylika z emporami. Przekryta sklepieniem kolebkowym na gurtach, z lunetami. Zamiast naw bocznych, rzędy kaplic, połączonych wąskimi przejściami w pseudonawy. Nad nimi empory, zamknięte półkoliście. Wciągnięcie przypór do wnętrza oraz ukształtowanie ich ze ściętymi narożami, podobnie jak filarów międzynawowych, spowodowało, że kaplice mają kształt 8-boczny. Nakryte są sklepieniami żaglastymi. Nawę środkową zamyka wysoka, półkolista absyda. Wydatny gzyms oddziela sklepienie od ścian, podzielonych podwójnymi lizenami. Kościół nakrywa dwuspadowy dach. Okazała elewacja frontowa, dwuwieżowa, ze skromnym szczytem wolutowym między nimi. Elewację i naroża wież akcentują podwójne lizeny, oddzielone poziomymi gzymsami. W elewacji nisze z figurami oraz bogaty portal barokowy, z rozetami w pachwinach i poł. wys. pilastrów flankujących, zwieńczony gzymsem z inskrypcją i trójkątnym naczółkiem. Wieże zakończone barokowymi hełmami z prześwitem.
Na stropie i ścianach freski malowane prawdopodobnie w XVIII wieku przez F.A. Schefflera, ale gruntownie przemalowane w XIX wieku. Wewnątrz skromne wyposażenie, głównie neorenesansowe i eklektyczne z XIX wieku. Prospekt organowy późnobarokowy z końca XVIII wieku oraz figury w niszach elewacji, również z XVIII wieku. Do kościoła przylega klasztor, (źródło:.

 • /foto/3267/3267791m.jpg
  1736
 • /foto/6420/6420858m.jpg
  1737
 • /foto/5384/5384258m.jpg
  1820 - 1830
 • /foto/6168/6168936m.jpg
  1886
 • /foto/6497/6497871m.jpg
  1886
 • /foto/5321/5321727m.jpg
  1890 - 1900
 • /foto/214/214620m.jpg
  1890 - 1906
 • /foto/6047/6047138m.jpg
  1895
 • /foto/413/413071m.jpg
  1899
 • /foto/5349/5349573m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/7028/7028699m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/109/109437m.jpg
  1900 - 1930
 • /foto/60/60290m.jpg
  1902
 • /foto/6300/6300376m.jpg
  1904
 • /foto/5094/5094044m.jpg
  1909
 • /foto/174/174411m.jpg
  1910
 • /foto/5380/5380261m.jpg
  1910
 • /foto/235/235160m.jpg
  1910 - 1917
 • /foto/5435/5435167m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/4723/4723815m.jpg
  1911
 • /foto/4532/4532745m.jpg
  1914 - 1918
 • /foto/6032/6032033m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/7332/7332662m.jpg
  1920 - 1935
 • /foto/170/170132m.jpg
  1920 - 1945
 • /foto/6398/6398582m.jpg
  1925
 • /foto/205/205404m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/182/182325m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/6351/6351047m.jpg
  1926
 • /foto/6465/6465860m.jpg
  1926
 • /foto/107/107311m.jpg
  1929
 • /foto/107/107021m.jpg
  1930
 • /foto/240/240670m.jpg
  1930
 • /foto/363/363170m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/6420/6420864m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/6420/6420871m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/349/349946m.jpg
  1930 - 1936
 • /foto/107/107261m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/185/185906m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/197/197997m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/235/235161m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/4129/4129760m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/5042/5042381m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/19/19001m.jpg
  1931
 • /foto/345/345628m.jpg
  1931
 • /foto/4789/4789423m.jpg
  1931
 • /foto/251/251212m.jpg
  1932
 • /foto/251/251351m.jpg
  1934
 • /foto/54/54442m.jpg
  1935
 • /foto/7180/7180501m.jpg
  1935 - 1938
 • /foto/6496/6496965m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/5565/5565705m.jpg
  1938
 • /foto/25/25809m.jpg
  1938
 • /foto/3528/3528153m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/5219/5219286m.jpg
  1962
 • /foto/6351/6351151m.jpg
  1966
 • /foto/332/332094m.jpg
  1969
 • /foto/6468/6468438m.jpg
  1977
 • /foto/3590/3590897m.jpg
  1979 - 1981
 • /foto/6351/6351312m.jpg
  1985
 • /foto/7839/7839126m.jpg
  1993
 • /foto/6844/6844487m.jpg
  1995 - 1997
 • /foto/6848/6848819m.jpg
  1995 - 1997
 • /foto/6507/6507453m.jpg
  1998
 • /foto/9383/9383248m.jpg
  2000
 • /foto/103/103815m.jpg
  2002
 • /foto/104/104800m.jpg
  2002
 • /foto/42/42463m.jpg
  2003
 • /foto/19/19029m.jpg
  2004
 • /foto/63/63620m.jpg
  2004
 • /foto/63/63831m.jpg
  2004
 • /foto/75/75771m.jpg
  2006
 • /foto/121/121721m.jpg
  2006
 • /foto/121/121942m.jpg
  2006
 • /foto/170/170715m.jpg
  2007
 • /foto/170/170717m.jpg
  2007
 • /foto/174/174147m.jpg
  2007
 • /foto/309/309744m.jpg
  2010
 • /foto/6551/6551861m.jpg
  2011
 • /foto/409/409974m.jpg
  2011
 • /foto/409/409994m.jpg
  2011
 • /foto/411/411080m.jpg
  2011
 • /foto/421/421079m.jpg
  2011
 • /foto/3300/3300184m.jpg
  2011
 • /foto/9105/9105477m.jpg
  2012
 • /foto/9105/9105486m.jpg
  2012
 • /foto/4974/4974699m.jpg
  2013
 • /foto/3782/3782187m.jpg
  2013
 • /foto/3783/3783290m.jpg
  2013
 • /foto/3783/3783895m.jpg
  2013
 • /foto/4040/4040296m.jpg
  2013
 • /foto/4040/4040297m.jpg
  2013
 • /foto/4040/4040298m.jpg
  2013
 • /foto/4040/4040299m.jpg
  2013
 • /foto/4041/4041672m.jpg
  2013
 • /foto/4041/4041673m.jpg
  2013
 • /foto/4041/4041674m.jpg
  2013
 • /foto/4042/4042701m.jpg
  2013
 • /foto/4136/4136455m.jpg
  2013
 • /foto/5448/5448238m.jpg
  2015
 • /foto/6120/6120671m.jpg
  2015
 • /foto/5926/5926433m.jpg
  2016
 • /foto/6429/6429850m.jpg
  2016
 • /foto/6244/6244851m.jpg
  2016
 • /foto/6389/6389052m.jpg
  2016
 • /foto/6485/6485164m.jpg
  2017
 • /foto/6468/6468578m.jpg
  2017
 • /foto/6468/6468598m.jpg
  2017
 • /foto/6468/6468610m.jpg
  2017
 • /foto/6486/6486140m.jpg
  2017
 • /foto/7164/7164644m.jpg
  2017
 • /foto/7595/7595218m.jpg
  2018
 • /foto/7669/7669924m.jpg
  2018
 • /foto/7670/7670368m.jpg
  2018
 • /foto/9186/9186836m.jpg
  2019
 • /foto/9094/9094559m.jpg
  2019
 • /foto/9094/9094795m.jpg
  2019
 • /foto/9094/9094811m.jpg
  2019
 • /foto/9097/9097486m.jpg
  2019
 • /foto/9107/9107399m.jpg
  2020
 • /foto/8844/8844072m.jpg
  2020
 • /foto/9375/9375734m.jpg
  2021
 • /foto/9373/9373954m.jpg
  2021

RobTur°

Poprzednie: Budynek nr 1-3 Strona Główna Następne: Kościół Matki Bożej Różańcowej
Klasztor oo. franciszkanów