MENU
To ostatni segment dawnej zabudowy pod ogólnym nr. 7 przy ul. Objazdowej, po północnej stronie kompleksu fabryki mebli Steinhoff. Aktualnie przy tej betonowej drodze istnieją firmy z nr 7, 7a. Ten ostatni barak nie ma nadanego numeru.

Dodał: Stan° - Data: 2019-09-22 11:27:13 - Odsłon: 32
04 września 2019

Data: 2019:09:04 11:39:07  

* * *
Uchwała Nr LII/392/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22.02.2018 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy na terenie miasta Kłodzka.
Par. 1 Część ulicy Objazdowej położonej na działkach geodezyjnych (obręb Nowe Miasto i obręb Stadion), od skrzyżowania z ul. Dusznicką do ul. Wielisławskiej, otrzymuje nazwę ul. Letnia.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Ogłoszone w DUWD rok 2018 poz. 1041 z dnia 02.03.2018 r. [Stan]

  • /foto/4615/4615401m.jpg
    2014
  • /foto/4618/4618298m.jpg
    2014
  • /foto/8233/8233731m.jpg
    2019

Stan°

Poprzednie: skwer Kumko Weroniki Strona Główna Następne: Budynki gospodarcze