MENU
Mezoregiony fizycznogeograficzne na terenie Polski. Źródło: udostępnionego przez użytkownika "Aotearoa" na licencji CC BY-SA 3.0.

Dodał: Petroniusz° - Data: 2018-07-12 23:58:31 - Odsłon: 4001
Rok 2015

W obiekcie zebrano regiony fizycznogeograficzne występujące na terenie działania portalu www.dolny-slask.org.pl. Pierwsze poglądy na fizycznogeograficzną regionalizację Polski pojawiły się w dziele Jana Długosza, które przez wiele następnych stuleci jako jedyne było źródłem wiedzy geograficznej. Wyraźne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w., ponieważ większa była już znajomość warunków naturalnych kraju. W okresie tym publikowało wielu geografów, m.in.: Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Antoni Rehman, Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz czy Ludomir Sawicki. Każdy z nich miał własną koncepcję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne. Ostatecznie zmiana granic państwowych Polski po II wojnie światowej spowodowała, że należało rozwiązać problemy i spory związane z regionalizacją fizycznogeograficzną kraju. Kwestia ta została poruszona w 1946 r. na I Ogólnopolskim Zjeździe Geograficznym. Przedstawiony w obiekcie podział na regiony fizycznogeograficzne opracowany przez Kondrackiego jest jedynym kompleksowym podziałem regionalnym Polski, jaki uzyskał szeroką akceptację polskich geografów. Należy jednak pamiętać, że podział ten stosowany jest wyłącznie w Polsce – w krajach z Polską graniczących istnieją lokalne regionalizacje, dlatego niektóre regiony przecięte granicą Polski mogą "nie istnieć" w sąsiednim państwie i odwrotnie: niektóre regiony istniejące poza granicamimogą nie występować w regionalizacji Polski.
/Petroniusz za Wikipedią /

  • /foto/5822/5822904m.jpg
    2015

Wikipedia www.wikipedia.org

Poprzednie: Fontanna Strona Główna Następne: Willa Klara